Administrator
Hasło do działu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA oraz login i hasło do platformy
by Admin SZPUiN - Tuesday, 5 February 2019, 11:44 PM
 
UWAGA uczniowie !

Hasło do działu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA posiadają Wasi wychowawcy.

Login i hasło do platformy!

Login każdego użytkownika został utworzony od imienia i nazwiska bez polskich znaków, pisane małymi literami np. Szymon Kowalski będzie miał formę szkowalski, natomiast Jan Kowalski - jkowalski. Jeżeli mamy dwóch Janów Kowalskich - drugi będzie miał login - jakowalski.

Po pierwszym zalogowaniu, pojawi się komunikat o zmianę dotychczasowego hasła. Powinno ono składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej 1 cyfry, 1 wielkiej litery oraz 1 znaku specjalnego (np .! #%^&*).