^^^ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLONEJ PLATFORMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI "SZPUiN" ^^^1. Platforma Moodle: system informatyczny Moodle do wspierania procesów edukacyjnych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej.

2. Użytkownik: osoba posiadająca konto w systemie Moodle.

3. Prowadzący: Użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie kursu.

4. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy Moodle.

5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, miejscowość, kraj). Awatar (czyli mały obrazek, który pojawia się przy wiadomościach użytkownika) nie może być animacją. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez Prowadzącego i Administratora.

6. Udostępnienie konta osobom trzecim jest zabronione i może spowodować jego zablokowanie.

7. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na Platformie bez wyraźnej zgody Prowadzącego jest zabronione.

8. W wypowiedziach nie wolno wypisywać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).

9. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem kursu.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z Platformy oraz powiadomieniem Dyrekcji Szkoły.

11. Regulamin Użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym semestrze.

Last modified: Friday, 11 October 2013, 07:08 PM