^^^ KONTAKT ^^^


ADRES SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Sejnach

ul. Konarskiego 23
16-500 Sejny
tel./fax: (87) 516 36 40
e-mail: sekretariat@zsckr.sejny.pl


ADMINISTRATOR: Facebook Messenger (Renata Sas lub Mariusz Matan)

Last modified: Saturday, 21 September 2019, 04:54 PM